Follow

Sněmovnou dnes v prvním čtení prošel vládní návrh nominačního zákona. Premiér Babiš předložil návrh na základě apelu Pirátů po tom, co byl jejich přísnější návrh zamítnut. Piráti návrh ANO podpořili, budou však usilovat o změny ve druhém čtení. Jak uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, zásadním požadavkem Pirátů bude zahrnutí vlastnické politiky, kterou obsahoval původní návrh Pirátů zamítnutý vládní koalicí. pirati.cz/tiskove-zpravy/zakon

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!