Nejenom ze vlada nedokazala zajistit elektronicke formulare pro generovani cestnych prohlaseni k opusteni okresu (na portalu obcana, kde by to jeste melo byt?). Nejen ze ty vzory pro tisk jsou formatovane mezerama a teckami, a vypadaji jako kdyby je vytvorila pologramotni ucetni JZD. Ale i ty ubohe vzory uz nejsou dostupne na strankach Ministerstva vniitra - servery to nejak nezvladli. A, koukam, ze i ze stranek policie uz to nestahnu. To je krasny priklad stavu digitalizace statni spravy.

Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!