How to nicely start a week and burn 2h of time❓
Just upgrade ur OS in the systemd container where u have projects. <3

RT @AMAZlNGSCIENCE@twitter.com

A photo of Pluto, 25 years apart (1994-2019)... We've come so far!!

🐦🔗: twitter.com/AMAZlNGSCIENCE/sta

RT @ProfFeynman@twitter.com

• Stupidity:
You think you know everything, without questioning.

• Intelligence:
You question everything you think you know.

🐦🔗: twitter.com/ProfFeynman/status

RT @ProfFeynman@twitter.com

If the number 666 is considered evil, then technically, 25.8069758 is the root of all evil.

🐦🔗: twitter.com/ProfFeynman/status

RT @hanno@twitter.com

Ok, this is huge. it seems someone hijacked the spamcop domain and now every IP is blocked on spamcop. Expect lots of email hiccups and should you run a mail server that uses spamcop then disable it immediately.

🐦🔗: twitter.com/hanno/status/13558

RT @HlidacStatu@twitter.com

Poslední záloha AIS byla provedena ve čtvrtek v 1 hodinu ráno. Je možné, že všechny žádosti provedené ve čtvrtek jsou ztracené.

PS: aplikace neběží již déle než 24. hodin.

cc @gurycovakris@twitter.com @iROZHLAScz@twitter.com twitter.com/HlidacStatu/status

🐦🔗: twitter.com/HlidacStatu/status

Pan premier se pres nej asi neregistroval nebo videl jen fyzicky screenshot(obrazek vytisteny na papire)... ale chapu, ze navrhnout na vyznamenani za "registracni system funguje" by bylo takove divne.

RT @CT24zive@twitter.com

Babiš: Vladimíra Dzurillu navrhnu na státní vyznamenání. Zvládli to, registrační systém skvěle funguje.

🐦🔗: twitter.com/CT24zive/status/13

Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!