Výstižný popis toho jak hnutí ANO hospodaří s veřejnými financemi v tomto státě.

RT @vtipy@twitter.com

„Já se o státní dluh nestarám. Je už přeci dost velký na to, aby se o sebe uměl postarat sám.“ - Vaše Alena

🐦🔗: twitter.com/vtipy/status/14210

RT @Mikiferjencik@twitter.com

Závěrečné hlasování o navýšení výdajů na důchodový systém o 30 miliard ročně. Člověk si klade otázku, zda je Spolu ještě koalice, neshodnou se na daních, neshodnou se na důchodech a neshodnou se na exekucích. na čem se shodnou?

psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=77058&l

🐦🔗: twitter.com/Mikiferjencik/stat

Za ANO bude na 2. místě v Pardubickém kraji náměstkyně MMR pro bydlení Jana Hanzlíková.

Nutno podotknout, že oblast bydlení se posunula pouze hlouběji do bytové krize...

Moderní problémy (klimatická změna, krize bydlení, dezinformace, ...) můžeme vnímat jako strašák, nebo jako příležitost. Pro mě jsou příležitostí. Můžeme modernizovat naší ekonomiku, podpořit regiony, žít v příjemnějším prostředí, vyhnout se atmosféře strachu, ...

Show thread

Levice ⬅️️, či pravice ➡️️?

Pro mě to není určující. Důležité je, zda politický postoj myslí na to jak zlepšit budoucnost, či nostalgicky bojuje s vykonstruovanými problémy prostředky, které do dnešní doby nepatří.

Čtěte dál 👇

RT @DanPriban@twitter.com

Když soud říká, že nařízení nosit respirátory není v pořádku, neříká, že to zkazil epidemiolog, ale právník. Neznamená to, že respirátory jsou zbytečné, ale vláda neumí správně formulovat svá nařízení.

🐦🔗: twitter.com/DanPriban/status/1

Vzhledem k dešti budeme namísto Kasárna Karlín v restauraci U Sání na Karlínském náměstí (o blok vedle).

Show thread

RT @tukan96@twitter.com

@jiri_korbel@twitter.com @ondrej_profant@twitter.com Ano, prostě je to střet s realitou.
Buď tady bude vláda liberální koalice a konzervativní, kdy druhá se bude pravděpodobně snažit okopávat kotníky, kde bude jen moci, aby vrátila republiku do původních kolejí, kdy jim byla moc "vzata".
Nebo tady bude nějakej děs z krajních pozic.

🐦🔗: twitter.com/tukan96/status/142

Věcně jde o to, že se budou odebírat dávky lidem, kteří žijí v podnájmu v nevyhovujícím bytě. Typicky třeba s plísní. Čili potrestáme nájemníky za chyby pronajimatelů. Zato u ubytoven se nic nemění. Obchod s chudoubou by SPD...

Show thread

Mimořádná schůze sněmovny o nahnědlém návrhu SPD. Tento návrh může ublížit mnohým lidem, kteří se nemohou bránit. Těm, co skoro nic nemají, může sebrat bydlení a děti. Nepřekvapivě s podporou ODS.

Pojďme řešit problémy této země a ne si hrát na vrchnost, která šlape po lidech :(

RT @cernohorskyl@twitter.com

Kdyby to vyšlo, považoval bych to za velký úspěch. Doufám, že si to zase nerozmyslí.

🐦🔗: twitter.com/cernohorskyl/statu

Seznamte se, náš lídr v Olomouckém kraji Tomáš Müller (STAN) @StanMuller@twitter.com

Po skvělém videu s představením @petr_tresnak@twitter.com v Karlovarském kraji přichází další kraj. Tomášovi kryje záda z 2. místa místopředseda sněmovny a můj kamarád Vojtěch Pikal @VPikal@twitter.com

Opět skvělý tým. ⚫⬛

Show thread

RT @STANcz@twitter.com

Od Hané až po Jeseníky je rozmanitá nejen příroda, ale i životní podmínky. Prohlubující se nerovnosti dopadají na spousty obcí a jejich obyvatele. Chceme rozvoj všech koutů země bez výjimky. Naši lidé jako @StanMuller@twitter.com mají energii i potřebné zkušenosti s tím něco udělat ⚫⬛

🐦🔗: twitter.com/STANcz/status/1416

Poslal jsem interpelace (dotazy) na 4 ministerstva. Samozřejmě online, datovou schránkou.

3 ze 4 odpovědí přišly papírově. Asi nakoupili moc hlavičkového papíru nebo nevím...

Naočkován! Druhá dávka za mnou. Chci chránit nejen sebe, ale hlavně okolí.

Kdo ještě nebyl, tak již může i bez registrace.

Show older
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!