Follow

RT @mmn_cs@twitter.com

Jablíčkáři, máte rádi censuru?

vyžaduje po 'u, aby zavřel kanály užívané běloruskými občany k rozkrývání totožnosti lukašenkovských fízlů.

t.me/durov/135

🐦🔗: twitter.com/mmn_cs/status/1314

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon

mastodon.pirati.cz is one server in the network