Follow

Návrh na prolomení šifrování je třeba jasně odmítnout.

Právo šifrovat je ve 21. století naprosto klíčové, umím si jej představit i v Ústavě.

V ohrožení je jak soukromí, tak paradoxně i bezpečnost, kterou se návrh na vytvoření zadních vrátek ohání. 👇

pirati.cz/tiskove-zpravy/pirat

Jakmile totiž jednou vytvoříte zadní vrátka, každá komunikace se stává napadnutelnou hackery nebo kýmkoliv, kdo k ní získá přístup. Systémy buď bezpečné jsou, nebo nejsou. Žádné “bezpečné s výjimkou” v kryptografii neexistuje.

Nedávný útočník z Vídně dal fotku se zbraněmi na svůj profil úplně veřejně a už měl evidentní radikální minulost a stejně si toho nikdo nevšiml.
Tak nevím, proč prolamovat šifrování teda, když nejsou schopni sledovat ani to co je veřejně u zjevných radikálů.
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!