Půl rok jsme pracovali na robustní digitální transformaci ČR. Nejen jeden osamocený IT systém, ale koncepční řešení. Nejen překlápení papíru do PDF jako mnohdy doteď. Samozřejmě k cíli je ještě dlouhá cesta, ale my jsme pokořili první velký milník. (2/6)

Vláda schválila zákony, které zakladají Digitalizační agenturu (DIA). Digitalizace nebude popelkou v jiném rezortu. Stejně tak se digitalizace nebude podřizovat pracovní kultuře jiných agend. Následujeme tak příklad Dánska, Izraele, ale i např. českého NUKIBu. (3/6)

Úkoly DIA:
1⃣ Převezme úkoly plynoucí ze Zákonu o právu na digitální služby, stejně tak z programového prohlášení vlády v oblasti digitalizace.
2⃣ Bude pomáhat přímo dalším rezortům. Např. přímou pomocí s navržením informačního systému, aby to nedopadlo jako vždycky. (4/6)

3⃣ Práce OHA s lepšími kompetencemi
4⃣ V neposlední řadě chceme pořádně rozvíjet centrální sdílené systémy (např. základní registry), tak aby nebyly úzkým hrdlem českého egov. (5/6)

Pokud chceme změny, nesmíme se změn bát.

Chtěl bych moc poděkovat celému týmu. Zvláště pak kabinetu digitalizace a spolupracovníkům z MVČR a NAKITu. Bylo to náročné, změny ve veřejné správě nejsou lehké, ale první milník je za námi. Teď poslanecká sněmovna. (6/6)

@keddie
No super. Takže je čas řešit #opensource ve státní správě, APIčka pro umožnění vlastních aplikací a zbavovat se vendor lock-inů.
a stále máme #OSA, není čas se ho zbavit? 😀

@schmaker @keddie Vendor lock-in je daný smlouvami a špatným designem systému jako celku. Přitom tady dávno funguje kancelář hlavního architekta, která ještě ani nedokázala vyspecifikovat platformu nosné infrastruktury, aby to nebyl kočkopes. API nezvládnou ani když si na to založí Úřad a patero Parlamentních komisí.

BTW, pokud (veřejná) API vzniknou, nepustí se pro lid obecný, protože "security". Proto se z toho neraduji, řešit se to mělo jinak, ale teď už je asi pozdě to tady rozebírat 🤨

@keddie super, držím palce. Jeden z důvodů proč vás volím 👍👍

@stepan @keddie aneb... mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky😁

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!