Follow

V pondělí se provalí, že vlivný člen pražské ODS se v Česku neeticky stará o dobré jméno Číny, a dnes členové politické skupiny ECR, které je ODS letitým členem, zaštiťují promítání téhle politické agitky proti potratům? Fakt povedený týden pro ODS. A to je teprve středa! ;-)

· · Web · 3 · 2 · 2

@marcel_kolaja oczywiście przepraszamy za te dwa nieudane eksperymenty

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!