Follow

Nesu dobré zprávy! Na základě mého podnětu se bude výbor dále zabývat situací kolem voleb do Rady ČT. Výbor si vyžádá další informace v této záležitosti nejen od Komise, ale i od Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA). Stay tuned!

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon

mastodon.pirati.cz is one server in the network