Follow

Pohledem na sociální sítě se zdá, že i dnes by někteří žádali smrt za názor. Aby se hrůzy komunismu nevrátily, musíme demokracii bránit každý den, být ostražití a odmaskovat diktaturu zahalenou do populismu. Hanba těm, kdo staví svou politiku na nenávisti. denikn.cz/369945/svedeni-lhost

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon

mastodon.pirati.cz is one server in the network