Follow

Fanoušci digitálních technologií, digitalizace a pokroku, pozor! Komu utekla debata na téma "Jak bude vypadat digitalizace v Evropě za 5 let?" pořádaná Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, může si shrnutí této debaty přečíst. euroskop.cz/44/35120/clanek/ja

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon

mastodon.pirati.cz is one server in the network