Follow

The Commission is drafting a proposal of the Digital Services Act, which shall address illegal content on-line. In order to safeguard fundamental rights, colleagues from my political group and I have drafted a model law on removal of illegal content, transparency, etc. (a so called Notice & Action legislation). We need your feedback. Do you think that this could be implemented on Mastodon? In order to comment, please, reply to this toot or send me a message. @Gargron greens-efa.eu/mycontentmyright

· · Web · 3 · 2 · 1
Nedocetl jsem to celé, ale je to myslím naprosto nepoužitelné pro malé providery
1. provideři kteří provozují weby jen ve volném čase nebo malé organizace mohou být trollovany jednoduše obrovskou zátěží takže de takto likvidace malých a individuálních projektů
2. Softwary většinou nemají tyto funkce, takže většina by se jich stala ilegální vůbec k používání bez dalšího vyvoje, který si budou moci dovolit jen velcí, kteří mají výhodu neregulace trhu a neplacení daní

Spíš by mělo být na každém jakou službu si vybere a jaké na ni jsou pravidla a funkce a EU by spíš měla řešit povinný přístup k datům pomocí otevřených protokolu ( podobně jako právo na přenos tlf. Čísla k jinému operátorovi) , důsledně zajistit ochranu malých a spravedlivou soutěž a placení daní všech poskytovatelů za stejných podmínek, ne že velcí neplatí a malí musí

@michal Děkuji za zpětnou vazbu. Potřeboval bych ale identifikovat ustanovení, která považujete za problematická. Návrh je postaven tak, že neexistuje žádná povinnost monitorovat obsah nebo instalovat filtry. Povinnost se týká reakce, když je ilegální obsah oznámen. Například informovat toho, jehož obsah byl oznámen, což může být implementováno automatickou přímou zprávou, a pokud potvrzeno kompetentní autoritou vzniká povinnost odstranit.

@Marcel Kolaja

Article 3
The right to notify

The hosting service provider shall establish an easily accessible and user-friendly mechanism that allows natural or legal persons to notify the concerned illegal content hosted by that provider. Such mechanism shall allow for notification by electronic means.

To nedává povinnost reagovat na oznámení (notice)? Nemluvím o žádných filtrech nebo monitorování, ale o tom, když mi někdo pošle 60 000 oznámení heh?
Ani nemusím nic implementovat protože celý Article 4 obstará obyčejný email a ten dává oznamovateli možnost podat oznámení sufficiently precise and adequately substantiated... alekdyž mám osobní blog s komentáři, tak bych to musel vyřizovat a kdybych něco odstranil, tak to nejde smazat, protože je tam ta counter notice a někdo jiný to zas může chtít vrátit.

Jediná možnost je, podle článku 5 odeslat automatickou odpověď o přijetí emailové notice a automatickou odpověď o zamítnutí notice a tím by to zdá se mohlo být vyřešeno. Ale pak nechápu smysl toho opatření. Je to nen formální popis jak mají fungovat notice a counter-notice u poskytovatelů, kteří odstraňují obsah?

Ale přece jenom, automatickou odpovědí nesplním čl. 6 paragraf 1, totiž že (i při zamítnutí notice) musím ihned informovat toho, čího obsahu se týkala, že notice přišla, tj. musel bych to z emailu ručně dohledávat a kontaktovat autora, sestavovat roční zprávy, takže de iure konec jakéhokoli provozování webů s diskusemi nebo komentáři malými poskytovateli nebo jednotlivci. To je přesně co korporace chtějí. Oni budou mít jediní legálně správný proces a malí budou ilegální.
@Marcel Kolaja

Jestli jde o ochranu uživatelů, tak tohle vypadá spíš jako že EC dělá zadarmo právní kancelář Facebooku. Uživatele by mnohem lépe ochánila přenositelnost účtu prostřednictvím otevřených protokolů a možnost výběru providera, kteří by měli rovné podmínky.

@michal Děkuji za zpětnou vazbu, snažím se zohlednit. Situace je taková, že pravidla pro odstraňování nelegálního obsahu vzniknou. Komise je plánuje představit 15.12. Já se snažím vymyslet mechanismus, který v těch pravidlech umožní ochranu občanských svobod, zejména svobody projevu, a nezlikviduje komunitní sítě, jako je Mastodon.

@Marcel Kolaja

Tak jim řekněte

Your grandma running a community blog should be able to delete offensive comments and not be liable, illegal or loaded with bureaucratic administration.

Nicméně nejde o odstraňování nelegálního obsahu. To rozhoduje soud a je to jiný proces myslím. Tohle je odstraňování na základě rozhodnutí poskytovatele na základě jeho podmínek užití nebo pravidel komunity.
Oceňuji že tuhle otázku tady otevřeně kladete, zároveň je zvláštní, že individuální poskytovatelé jakoby nejsou vidět a nemyslí se na ně, ačkoli před pár lety to byla zcela přirozená a převažující forma internetových služeb.
Z toho lze snadno usuzovat, zda to není zájem někoho, to takto vidět, jakoby mají poskytovatelé neexistovali, a že by to byl zájem EC není pravděpodobné.
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!