Follow

Na problémy a otázky nastolené v článku se Evropa snaží odpovědět v právě vznikající legislativě, které se věnuji: v aktu o digitálních službách. Zablokování účtů Trumpa ukázalo, že nelze spoléhat na firmy a že taková rozhodnutí musí činit nezávislý soud. denikn.cz/534642/socialni-site

· · Web · 4 · 0 · 0

@marcel_kolaja Toto považuji za velice nešťastné. Toto byla naopak šance pro lidi nalézt alternativy. Lidem nevadí šmírování, protože je to pro ně příliš abstraktní, nevadí jim případy jako Cambridge Analytica protože si myslí, že jsou neovlivnitelní, ale "cenzura" je dosti hmatatelná, aby reagovali. Jakékoli regulace ,jako je přenesenní odpovědnosti na soudy, tyto korporace naopak chrání a lidé zase ztratí motivaci hledat alternativy.

@JamesHeather @marcel_kolaja Nevidím celý článek. Je v něm je odhad, jak dlouho by v ČR mohlo soudu trvat posouzení jednoho příspěvku, kolik by jich mohlo být na posouzení měsíčně a tudíž jaké navýšení by naše soudní soustava potřebovala, kolik by to stálo?
Pořád jsem spíš za to, aby si platformu obhospodařoval její vlastník. Založit si podnikání nebo politickou reklamu čistě na cizí platformě s pochybnými, nebo pochybně vynucovanými pravidly nepovažuji za dobrý nápad.

Provozovatel má a musí mít možnost zablokovat kohokoli dle vlastního uvážení a vyhlášených podmínek. U soudu se může řešit, zda to bylo podle dohody provozovatele s uživatelem oprávněně a případně náhrada újmy.
Chcete mě stan nutit, pokud mám web a někdo na něj nahraje dětské porno nebo popravy že to nesmím smazat a musím to tam mít a čekat na rozhodnutí soudu?

Na druhou stranu musí být pro média veřejné služby povinnost používat otevřené protokoly (na internetu standardy W3C) a možnost dotyčného přejít k jinému poskytovateli.
@Marcel Kolaja Pardon, ale jestli si představujete, že nebudu smět smazat dětské porno nebo popravy nebo i třeba jen fotky zbraní, pokud je na svém webu nechci a půjde to napřed před soud, tak jako se začne zjišťovat, kdo to tam nahrál, tedy nejspíš policejní audit serveru a potom tahanice byrokracie, tak nerozumím tomu, co o Pirátském programu říkali dnes v rádiu: Bezproblémové digitální služby bez byrokracie, stát který nezatěžuje občana, podpora digitálního podnikání - to jsou teda lží?

@marcel_kolaja
I cannot agree with the analogy. A private company can and should be able to lawfully terminate their service agreement with their customers under what, on the face of it, appear to be fair and sensible conditions (such as not using their platform for illegal activities or incitement thereto). I would classify that as self-regulation.

A different matter is a company being *ordered* to terminate an agreement. It is evident that that necessitates legal review and recourse.

@marcel_kolaja

And @oz seems to have pinpointed the root cause, quoting Breton.

Politicians and the administration cannot voluntarily choose to flock towards a private platform, boosting that platform's popularity in the process, and then complain that they're not being given special treatment because of what their job is.

In that regard, a protocol-based, federated approach like #Usenet, #Mastodon, #XMPP, #Matrix, etc, is a much better approach to the problem at hand, IMHO.

@marcel_kolaja @oz

Note for instance #France's etalab.fr #Mastodon instance (or, obviously, mastodon.pirati.cz 😜) and the heavy use of #PeerTube by French schools for disseminating educational material.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!