Follow

Už za méně než půl hodiny začíná on-line debata o dopadech aktu o digitálních trzích na české prostředí a uživatele!

Moc se na vás s hosty těšíme.

Pojďte debatovat s námi! facebook.com/events/4535513723

· · Web · 2 · 0 · 0

@JamesHeather Zkoušeli jsme to poprvé, takže se nám tam pár chyb vloudilo, ale ve výsledku se to, myslím, vcelku povedlo, takže u toho plánuji zůstat. 🙂

@Marcel Kolaja Celá problematika má ještě rovinu ochrany kultury - kulturní instituce také fungují v digitálním prostředí a jsou ovlivněny deformací online trhu. Nejde jen o podnikatele, ale také veřejné paměťové instituce, školství, municipality a vědu. Public Stack. Pošlu vám text s úvahami nad digitální kulturní infrastrukturou, kdyby to někoho zajímalo.
BTW, když jsem to teď doposlouchal celé: Facebook například API má a jiný interface nebo jiné služby (ano, jsou služby, které např. umožňují rozesílat obsah na různé platformy, používají je marketingové a PR agentury) umí k obsahu pustit. Dříve to bylo poměrně otevřené a až myslím 2018 všechny aplikace odřízl a spustil proces registrace a povolování každé z nich, s proklamací že bojuje proti nelegálnímu užití po skandálu s CambridgeAnalytica. Tohle tedy funguje, jenom je to naprosto na libovůli Facebooku, kterou aplikaci povolí a kdy se jim znelíbí a zablokují ji, takže investice do nějaké aplikace nebo propojení je riskantní.

A jestli je to otevření pro jiný interface nebo jinou službu, to je to samé, v tom není technicky žádný rozdíl. Je to prostě přístup k API nebo k datovým strukturám - datům uživatele. A vůbec všechna data se vyměňují v datových formátech takže jak říká pan Faix že je složité definovat různé věci... Je to o právu na přístup ke svým datům ve standardizovaných formátech (a není problém standardizovat datovou strukturu) a o povinnosti stejné jako mají telekomunikační služby nebo pošta doručit zprávu adresátovi. Na tom není moc co vymýšlet, to jsou věci, které platí v jiných službách už dávno, nedostanete licenci, když nebudete doručovat poštu některým lidem s adresou, která se vám nelíbí, nebo nespojíte telefonní hovor na čísla, která vám nevyhovují. Taková firma prostě nemůže podnikat a je to snad úplně normální. Pokud člověk poskytuje data nějakému zpracovateli, má k nim mít právo přístupu ve standardním formátu, pokud posílá zprávu, tak poskytovatel musí vyvinout nejlepší snahu ji doručit ve standardním formátu. To jsou úplně jednoduché obecné věci. V tom samozřejmě funguje blokování při zneužívání a filtrování nevyžádaných nebo nelegálních zpráv, což by mělo podléhat nějakému reportování a nezávislé kontrole u těch dominantních.
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!