Už za méně než půl hodiny začíná on-line debata o dopadech aktu o digitálních trzích na české prostředí a uživatele!

Moc se na vás s hosty těšíme.

Pojďte debatovat s námi! facebook.com/events/4535513723

@JamesHeather Zkoušeli jsme to poprvé, takže se nám tam pár chyb vloudilo, ale ve výsledku se to, myslím, vcelku povedlo, takže u toho plánuji zůstat. 🙂

@Marcel Kolaja Celá problematika má ještě rovinu ochrany kultury - kulturní instituce také fungují v digitálním prostředí a jsou ovlivněny deformací online trhu. Nejde jen o podnikatele, ale také veřejné paměťové instituce, školství, municipality a vědu. Public Stack. Pošlu vám text s úvahami nad digitální kulturní infrastrukturou, kdyby to někoho zajímalo.
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!