Follow

Zítra se ve Sněmovně rozhodne o povinných kvótách na české potraviny. Návrh je v jasném rozporu se zásadami jednotného evropského trhu, z kterého Česko těží.

Snad vládní poslanci tentokrát prokážou trochu rozumu a kvóty odmítnou. Protekcionismus by nám uškodil. peertube.european-pirates.eu/v

· · Web · 1 · 0 · 1

@marcel_kolaja Proč by nám uškodily rozumně nastavené povinné kvóty? A proč nám dlouhá léta naopak prospívá ta dvojí kvalita potravin, kterou jejich producenti jízlivě kryjí "specifickou chutí české populace"? Není už spíše na čase hrát tvrdě místo submisivně?

@g Rozumně nastavené kvóty, tedy v hodnotě minimálního podílu 0% českých potravin už máme. Představte si, že by bariéry na vnitřním trhu začaly vytvářet členské země, do kterých exportujeme.

@g @marcel_kolaja A dvojí kvalita potravin nám samozřejmě neprospívá. Nikdy jsem netvrdil, že ano. Naopak. Proti dvojí kvalitě produktů konzistentně bojuji. Nicméně tento problém kvóty na potraviny nijak neřešily.

@marcel_kolaja Don Quijote de La Mancha taky bojoval, bojoval a bojoval...a nic v dané realitě nezměnil, nezměnil a nezměnil 😀 Když vy tak altruisticky bojujete za otevřený trh, který šotek tak nealtruisticky bojoval, aby češi jedli šmejd? Obchod je něco za něco, politika rovněž, kdo to hraje jinak je ve výsledku za 🤡

@marcel_kolaja Závisí na realizaci. Pokud se například velkým nadnárodním řetězcům nařídí, aby vymezily část plochy domácí produkci (a to ještě jen té, která je v dostatečném objemu dostupná na vnitřním trhu), je to plně v souladu s preferencí lokálních potravin dle priorit EU. Demagogická (proti)argumentace z posledních dnů jasně ukázala, že daný předpis trefně zasáhl solar těch, kteří na stávající defektní situaci parazitují. Předpis se mohl zajisté vylepšit, ale shodit ho pod stůl? 🧐

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!