Follow

Vážím si podpory, kterou k případu Vrbětice vyjadřují naši zahraniční partneři. Reakce na evropské úrovni je zcela na místě. A to nejen svolání summitu Evropské rady. Kolegyně @marketkag bude za Evropské Piráty požadovat rezoluci Evropského parlamentu.

· · Web · 2 · 0 · 0

@marcel_kolaja @marketkag Úplně trnu jestli to ta vaše kolegyně zvládne i bez emotivních vyjádření typu paní Langšádlové 😀 Jsem moc rád, že nejsem ve vleku událostí jako vy a mám ten luxus vyčkat na podrobnosti z více nezávislých zdrojů...protože zejména po posledních vyjádřeních pana Hamáčka mě tenhle na začátku "křišťálově jasný příběh, že nemohl být křišťálovější" začal zajímat z čistě studijních důvodů 🤔

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!