Follow

The latest Czech parliamentary election poll by the STEM agency confirms the lead of the coalition of Pirátská strana (Greens/EFA) and STAN (EPP). We appreciate such support and we work hard to bring the change that people ask for.

· · Web · 2 · 5 · 2

@marcel_kolaja Nikdy jsem moc nechápal strany, které mají radost ze svého (budoucího) "historického znemožnění" 😉 jak říkal Rudolf II ústy J. Wericha... Máte už aspoň nějaký stínový kabinet, který by byl jakous-takous zárukou, že to neskončí tím, že budete na úřadech bloudit s mapou a buzulou? 🤭 Já zatím postřehl tu a tam pár poslanců se zajímavými, ale občas i naprosto praštěnými, nápady...a pak pana Bartoše, který zaručeně nerozumí všemu jako my internetoví dišputéři... 😀

@g @marcel_kolaja Proč by se měli znemožnit? Nebo snad máte dojem, že každá strana která se dostane k moci se automaticky znemožní?

@JamesHeather @marcel_kolaja Samozřejmě, že se znemožní jako všichni. #Pirati nemají ucelenou společenskou vizi, nemají funkční stínovou vládu, orientují se jen v pár marginálních otázkách...v globále to tedy bude konzervace naší stávající konzervy. A konkrétně jejich proklamovaný IT svět? Ve státním IT za 4 roky nic zásadního nevylepší, protože to je Augiášův *** a odpovědné lidi si nedovolí vyházet. To je bohužel realita světa 😉

@JamesHeather @marcel_kolaja Jmenujte odborné týmy pro jednotlivá ministerstva a ukažte jejich výstupy k odborné problematice třeba jen za 2 roky dozadu. Pak to můžeme rozebrat konkrétně. Pokud nic takového není, je zřejmé, že tzv. "tvůj názor" je prostě objektivní realita, kterou se jen bojíte přiznat 😉

@g @JamesHeather Dovolil bych si oponovat. Společenskou vizi máme vcelku ucelenou a naše výsledky se neomezují zdaleka na oblast IT. Například teď se Brnu díky mým kolegům Róbertu Čumovi a Tomáši Koláčnému podařilo vyhrát soudní spor o strategické pozemky. O vyřešení tohohle kostlivce z 90. let se předchozím vedením města ani nezdálo.

@marcel_kolaja @JamesHeather Preference vám určitě rostou pro tyto konkrétní a pozitivní věci, lidi určitě nejsou úplně hloupí a vidí to. Jenže na vládnutí potřebujete schopný tým a tady si zase dovolím oponovat, že já kupříkladu neznám žádného piráta, který by dokázal řídit nějaké důležité ministerstvo aniž by nakonec ono neřídilo jeho...

@g @JamesHeather Ovšem tyhle argumenty slyším posledních několik let. Nejdříve jsme údajně nerozuměli tomu, jak se řídí město. Pak jsem slyšel, že jsme pytel blech a že poslanecký klub se do půl roku rozpadne. Pak, že prý nevíme, jak se dělá evropská politika. Zatím se nic z toho nenaplnilo.

@marcel_kolaja @JamesHeather To už je na vás, jestli moji připomínku zahrnete do kategorie běžných štípanců od politických konkurentů. V době, kdy byl svět ještě relativně v pořádku bylo obvyklé mít připravené stínové ministry nebo aspoň vyhraněné odborné skupiny. V případě pirátů je neznám - buď neexistují anebo se takticky utajují.

Ony nějaké ty skupiny jsou, mě tady na ně dával odkaz Ondřej Profant. Ale aktivní stínová vláda chybí, měla už být v době covidu dělat tiskovky a šlapat Babišovi na krk. Piráti si rádi hoví v pohodlném stínu Babiše, snad v něm nezaspi i volby.
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!