Follow

Úkoly pro Tomáše Zdechovského:

1) Nelhat.

2) Padesátkrát nahlas zopakovat, že návrh na plošné šmírování soukromých konverzací občanů je z dílny socialistů a lidovců.

Naše politická skupina byla vždy proti a Piráti budou nadále bojovat proti tomuto nebezpečnému nesmyslu.

peertube.european-pirates.eu/w

· · Web · 1 · 1 · 2

@marcel_kolaja
Asi budu zvracet...
Takový člověk nemá vůbec o technologiích mluvit, jestli nechápe, že data které jdou číst pro A půjdou číst z jakéhokoliv důvodu.

@LukeAlmighty @marcel_kolaja Panika je zbytečná, povinnost nanejvýš vznikne poskytovatelům služeb, takže třeba decentralizovaný Jabber s e2e šifrováním nikdo šmírovat nebude, protože to z principu nejde 😉

@g @marcel_kolaja
To, že je služba nešmírovatelná by takový zákon automaticky udělal nelegální...

A to je to, co mi způsobuje paniku.

@LukeAlmighty @marcel_kolaja Docházelo by k rozporům vůči různým evropským variantám zákonů o kyberbezpečnosti a ochraně kritické infrastruktury. Do důsledku by musely být např. napadnutelné třetí stranou (nějakým ouřadem) třeba i ipsec spoje, X509 infrastruktura nebo PGP/GPG. To by mělo fatální dopady na ověřování autenticity komponent jakýchkoliv systémů.

Ouřadové tedy "znebezpeční" jen komerční komunikační platformy a tím to zhasne. Pro hackery dobrá zpráva 😀

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!