Follow

Kolik používáte různých kabelů na nabíjení vaší elektroniky? Já našel v rychlosti pět jenom ve své kanceláři.

Podařilo se nám vyjednat, že s tím bude konec. A za to jsem rád. Sjednocení nabíjecích konektorů na USB-C pro zařízení jako mobily a laptopy má smysl! 👍

· · Web · 2 · 1 · 3

@marcel_kolaja
Má ta vyhláška limit?
Mě to zní jako dobrý zákon, který bude za 15 let destruktivní.

@marcel_kolaja našel jsem doma tři kabely a všechny jsou teda USB-C.. nicméně dva jsou vadné, ale je mi líto je vyhodit, protože se možná dočkám vítězství, když už ne toho na Ukrajině, tak aspoň vítězství cirkulární ekonomiky, kdy mi ty kabely spraví ve správkárně, a to rovnou na standard USB-E(U)..

zrovna včera jsem si říkal, když jsem pil čtvrté pivo ze čtvrtého PET kelímku, že je fajn, jak byla zakázána ta plastová brčka a kelímky z expandovaného polystyrenu.. chovám se teď díky nařízením víc ekologicky a jsem rád, že mohu ty kelímky s klidem vyhodit do koše na plasty, a ten že pojme také papír a plechovky a bude ekologicky zrecyklován ve spalovně Malešice..

nicméně, každá snaha se cení, není jistě jednoduché v EU něco prosadit, zejména to co má nějaký reálný dopad.. akčnosti se totiž meze nekladou.. ostatně větší akčnost byla prý naplánována jako cíl další desetiletky (ovšem může to být také dezinformace, takže bych to bral s rezervou minimálně třiceti let)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!