Follow

Nedaleko od Paříže máme dvoudenní výjezdní zasedání předsednictva Evropského parlamentu. Jedu vlakem z Bruselu.

Na zamyšlenou:
Brusel --> Paříž: 310 km, vlakem 1:20 h.
Praha --> Brno: 210 km, vlakem 3:10 h.

Máme co dohánět, že?

· · Web · 2 · 1 · 4

@marcel_kolaja

On the other hand, you can actually get around by public transport in #CZ.

Try going by train to your aunt's village in a rural part of #France.

@0 @marcel_kolaja I concur. Be careful, Marcel, our rapid lines (TGV) are indeed very efficient, but to build them, we stopped funding the "little lines" in rural France.

@marcel_kolaja Tenhle školní výlet i s pobytem si platí přátelé EP ze svých zdaněných příjmů, nebo to cáluje daňový poplatník? 🧐

@g @marcel_kolaja ano, máme co dohánět.. také bych si dal výjezdní zasedání, nejlépe s nějakým dietním bio jídlem (ale stačily by mi jenom diety tyhlety :-D )

youtube.com/watch?v=Ts_20ON-e0

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!