Follow

Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla u domu Jeana Monneta nedaleko Paříže.

Jsem rád, že jsme takto mohli uctít jeho odkaz. Lavička bude sloužit k dialogu, ke konverzaci mezi lidmi, jak by si pan prezident jistě přál. ❤️

V realizaci lavičky sehrála důležitou roli Dita Charanzová. Jsem přesvědčen, že i politickým oponentům je třeba dát kredit, když je to na místě, a za tohle rozšíření odkazu Václava Havla si rozhodně zaslouží poděkování. 👍

· · Web · 1 · 2 · 2

@marcel_kolaja Hezký pomníček devadesátkám, jenže dnes je svět už úplně jinde. Laviček můžou být milióny, ale když se lidem zakazuje vyslovovat "alternativní" názory, tak je diskuze jen tlachání jak všichni myslíme správně uvědoměle jako za soudruhů po '68. A na tomhle "zakazovaní" se ve Fialově vládě podíleli i #pirati - na to nikdy nezapomenu.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!