Follow

Již existují příklady, kdy systémy umělé inteligence skenovaly profily uchazečů a při vyhodnocování upřednostňovaly jako manažery muže nad ženami.

V Parlamentu jsme se shodli, že umělá inteligence na pracovišti musí být transparentní a spravedlivá. Je to krok správným směrem!

· · Web · 2 · 0 · 1

@marcel_kolaja Kouzelné, když "nestranný" algoritmus nechce dělat co chce věrchuška...a už z toho máme první rovnák na ohejbák 🤣

Chudák "umělá inteligence" se na něčem prostě naučila, že "male" je na daný post vhodnější - co je na tom nespravedlivého? To si v tom Parlamentu všichni sedí na vedení a chystají měnit třeba i druhý termodynamický zákon, protože o zákonech má rozhodovat výhradně Parlament? 🤣

@marcel_kolaja Je skvělé, že se řeší umělá inteligence na pracovištích, zatímco možná nebude plyn.. to tam všichni už řeší kokotiny? to už ztratili schopnost koukat se z okna? Co je tohle za mimo-stav, který zachvátil snad všechny evropské politiky? Kdo má být cílovka?
(ale vůbec, co řeším tuhle demenci...)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!