Follow

Slyšení českého předsednictví minulý týden v Evropském parlamentu:

Europoslanci opakovaně upozornili Mariana Jurečku, že jsme jako jedna z posledních zemí ještě neratifikovali Istanbulskou úmluvu. Mrzí mě, že je pro Česko boj proti násilí na ženách kontroverzním tématem. Nechápu to.

Předsednictví na nás vrhá v Evropě světlo. A tohoto problému už si všímají i naši evropští partneři. Musíme to změnit! Piráti za to budou dále bojovat.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!