I am working on an analysis of the Commission's leaked legislation plans on Artificial Intelligence. And I would like to hear your opinion on definition. How do you read it? Does that definition fit? Too broad? Too narrow?

The CAN level the playing field and give users back control over their data. To do so, it's necessary to regulate the market, so that the gatekeepers cannot abuse their power. For Brussels Morning, I explained what the can bring us. brusselsmorning.com/2021/04/14

Covid pasy: Co to je? Co musíte vědět? Co prosazují Piráti? A kdy začnou covid pasy platit?

@g @marcel_kolaja A dvojí kvalita potravin nám samozřejmě neprospívá. Nikdy jsem netvrdil, že ano. Naopak. Proti dvojí kvalitě produktů konzistentně bojuji. Nicméně tento problém kvóty na potraviny nijak neřešily.

@g Rozumně nastavené kvóty, tedy v hodnotě minimálního podílu 0% českých potravin už máme. Představte si, že by bariéry na vnitřním trhu začaly vytvářet členské země, do kterých exportujeme.

Zítra se ve Sněmovně rozhodne o povinných kvótách na české potraviny. Návrh je v jasném rozporu se zásadami jednotného evropského trhu, z kterého Česko těží.

Snad vládní poslanci tentokrát prokážou trochu rozumu a kvóty odmítnou. Protekcionismus by nám uškodil. peertube.european-pirates.eu/v

Latest Czech parliamentary election poll by Kantar confirms that our coalition of Pirátská strana (Greens/EFA) and STAN (EPP) is in the lead. It is clear that Czech citizens want a change. Thank you!

The Czech Prime Minister Andrej Babiš (Renew Europe) says that the Portuguese Presidency is just a puppet of the big Member States and that the European Union works in the same way as the Munich agreement from 1938. Wouldn't his party be a much better fit for ID? peertube.european-pirates.eu/v

@michal I'm sure that this happened many times already by sharing links to videos on Twitter before we deployed our own instance of PeerTube. Fortunately, I don't run for a seat in 2021 :-) BTW the link leads to---surprisingly---a website, which refers to a PeerTube stream. In any case, let me know if anyone beats the in the contest. I'm happy to look at their use of decentralized systems. :-)

@JamesHeather Zkoušeli jsme to poprvé, takže se nám tam pár chyb vloudilo, ale ve výsledku se to, myslím, vcelku povedlo, takže u toho plánuji zůstat. 🙂

Už za méně než půl hodiny začíná on-line debata o dopadech aktu o digitálních trzích na české prostředí a uživatele!

Moc se na vás s hosty těšíme.

Pojďte debatovat s námi! facebook.com/events/4535513723

Jak ovlivní akt o digitálních trzích české digitální prostředí?

Přesně o tom budeme zítra od 10:00 debatovat. Hosté byli vybráni tak, aby nechyběl pohled ze strany ochrany práv uživatelů a byznysu.

Pojďte debatovat s námi, budu se těšit! fb.me/e/7z8nvVitC

Another agency puts the coalition of Piráti and STAN on the first place in a Czech parliamentary elections poll! Many thanks to all our supporters!

It's crucial to set the right definition of Artificial Intelligence in order to ensure legal certainty for businesses as well as consumer trust. Broad definition or no definition at all may jeopardize this. peertube.european-pirates.eu/v

Due to the pandemic, education moved from schools to on-line classes. Many pupils have been struggling because of insufficient equipment. Education must not be a privilege. I'm glad that the Parliament adopted the Shaping digital education policy report, which I worked on.

The European citizens want equal access to content on-line. Hence, it's disappointing to hear from the Commission that they have no plans before the end of 2022 whatsoever to propose any kind of measures to abolish unjustified geo-blocking. peertube.european-pirates.eu/v

Show older
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!