Je příjemné komentovat dopady vlastní legislativy; méně příjemné už je však téma samotného digitálního autoritářství. Díky @lukas_prchal@twitter.com za náhled do kybersledování v Číně a popularizaci důležité problematiky vývozu našich technologií tam, kde ničí a kontrolují životy.

Show thread

RT @MapInfluenceEU@twitter.com

"Peking buduje režim digitálního autoritářství na celonárodní úrovni, zaměřený na zdokonalení tradičního systému udržování 'stability' a eliminaci potenciálních hrozeb pro mocenský monopol komunistické strany." říká @FilipSebok@twitter.com pro @enkocz@twitter.com.

denikn.cz/672224/urady-sleduji

🐦🔗: twitter.com/MapInfluenceEU/sta

Co se teď děje v bývalé premiantce regionu, Gruzii? Proč jsou tam napadáni novináři za svou práci a země přestává být v reálu proevropská, leč na papíře má ambice vstupu do EU? O tom jsem debatovala s Gruzínci minulý pátek. Záznam: facebook.com/events/3489287100
pirati.cz/tiskove-zpravy/gruzi

Já jsem tak neuvěřitelně naštvaná. Ženy chtějí lidská práva - ale tím prý podléhají "egoismu a vlastním zájmům". Tak je stát vyučí "morální čistotě a ctnosti". Držte se, ženy. Máte na vlastní zájem i život právo!

Proč je novela mé směrnice (více viz link) o kyberbezpečnosti tak důležitá? Dala jsem dohromady nějaká čísla kyberkriminality u nás i v zahraničí. Trend je jasný - rapidně stoupá. Rok 2020 pak byl kvůli pandemii a přechodu do onlinu výjimečný.
pirati.cz/tiskove-zpravy/kyber

Je ekonomika pro všechny?
Pojďme se na téma rovnosti a pestrého zastoupení podívat z jiného pohledu. Dejme na chvíli stranou ideové postoje - a nechme mluvit čísla. Vybere neviditelná ruka trhu ty nejlepší? A má vůbec tu možnost?
denikreferendum.cz/clanek/3292

O masivním sledování píšu pořád - mj. jsem řešila vývoz takových technologií z EU. Útoky na naši společnost zvenčí jsou téma další a čím dál tím urgentnější. Podám interpelaci na Komisi ohledně sankcí na a prošetření vývozních doložek izraelské vlády.
seznamzpravy.cz/clanek/vlady-r

RT @SecBlinken@twitter.com

The United States is deeply troubled by the Georgian Parliament’s approval of Supreme Court nominees in contravention of the April 19 agreement. Ambitious judicial reform is critical to Georgia's success.

🐦🔗: twitter.com/SecBlinken/status/

Tohle je část mé práce, která sice nemá virální potenciál, ale bude naprosto zásadní pro naši digitální budoucnost. Výborem mi prošla aktualizace směrnice tzv. NIS 2 o kyberbezpečnosti, kterou jsem zpravodajovala. Teď už ji čeká jen plénum a začne platit!
pirati.cz/tiskove-zpravy/kyber

Musím uznat, že udělat z nezpochybnitelných úspěchů a inteligence zmiňovaných odbornic něco, co ničí naši z(Z)emi a za co by se téměř měly stydět, je určitý talent. Zaslouží si tedy, aby byl sdílen, aby snad neprošel bez povšimnutí!

Děkujeme. Už půl dne mám zaspamované chatovací kanály fakt dobrou kampaní, to si snad ani nezasloužíme. ❤️

RT @donkeydushan@twitter.com

s @timichal@twitter.com jsme vyrobili generátor PirStan kampaně. občas vám vyskočí cute kočička, občas něco vtipnýho a někdy obrázek, co by ke sloganu seděl líp jak ten původní. enjoy donkeydushan.github.io/piratil

🐦🔗: twitter.com/donkeydushan/statu

RT @Voxpot@twitter.com

Spiknutí existují a o mnohých z nich víme. Jde o konspirační praxe, které jsou pro nás ale často příliš komplikované a my tak začínáme vymýšlet tajemná příběhy na hony vzdálená realitě. Jak vnímá konspirace Edward Snowden, který jednu velkou sám rozkryl?

voxpot.cz/proc-se-tak-dari-kon

🐦🔗: twitter.com/Voxpot/status/1413

Komentář k dění v Gruzii týkající se . Ve stručnosti: Pokud neproběhne sekularizace, budou pro Gruzii některá témata navždy tabu. Vliv tamní církve na politiku a především politiky je nevídaný - a bohužel, plodí netoleranci odlišných názorů.
pirati.cz/tiskove-zpravy/eu-gr

Odliv mozků a expertů, nedostatek zdrojů - ale absence zájmu je navyšovat - i chybějící vize fungování Evropské vnější služby, která mj. řeší dezinformace. To vše by měl adresovat šéf unijní diplomacie, @JosepBorrellF@twitter.com. Dnes jsme si ho jako výbor pozvali na plénum k interpelaci.

RT @rubenbrekelmans@twitter.com

Alarming images from ! Extremist hooligans threaten today’s in Tblisi. @vvd@twitter.com calls on the authorities to protect participants and journalists! European leaders need to put pressure on Georgia to immediately safeguard freedom and equal rights. @TbilisiPride@twitter.com🏳️‍🌈

🐦🔗: twitter.com/rubenbrekelmans/st

Dozens of journalists and citizens of ended up today in hospitals, because they were not afraid to support love at . It is a shame that government did not protect them, it is a shame that violence goes unpunished. The Church should not be about intolerance.

Po setkání s gruzínskými oběťmi protivládních protestů - kdy mnoho lidí přišlo o zrak či bylo zmrzačeno - jsem se rozhodla interpelovat Evropskou radu a oslovit otevřenými dopisy zástupce EU v Gruzii i gruzínskou vládu. Proč? Co se tam vlastně děje? Čtěte:
blog.aktualne.cz/blogy/marketa

Představuju si, jak člověk s pocitem hackera najde web na anonymní e-maily. Jak vypíše svoje frustrace. A těší se, že příjemci zkazí den, nebo ho odradí od existence.

... Ale Gregorová je automaticky maže a snahy jdou vniveč. :'(
(Fajn pocit!)
(Jeden na ukázku, snad nezpychne.)

Začalo to Tweetem na podporu trans* lidí, pokračovalo to nápadem, jak pozitivně přetavit nenávist v podporu, skončilo to 95 000 Kč, rozdělenými mezi tři organizace. :) Sdílím i, komu jsem přispěla, a pokud se chcete přidat, zde jsou čísla účtů!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️
Oč šlo: pirati.cz/tiskove-zpravy/grago

Show older
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!