Follow

"Co je dobré pro klima, je dobré pro byznys."

Asi nemůžu říct, že bych souhlasil se vším, co von der Leyen říká, ale má-li se ten zrealizovat, tohle je politicky schůdný přístup, jak to provést. Ještě kdyby to pochopilo české MPO.

europarl.europa.eu/plenary/cs/

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon

mastodon.pirati.cz is one server in the network