Follow

.@ReporteriCT@twitter.com: České úřady pracují s informačním systémem , ve kterém je označen přímo za jednoho z konečných vlastníků firmy . I přesto úředníci přidělují jeho firmám miliardové dotace a stomilionové zakázky.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon

mastodon.pirati.cz is one server in the network