RT @pavelvond@twitter.com

.@ZahradilJan@twitter.com z @ODScz@twitter.com pro @CRoPlus@twitter.com: V obecné rovině to (podmínění evropských peněz vládou práva) zní vznešeně, já se ale obávám,že je to tak vágně definovaný nástroj, že může být ideologicky nebo politicky podbarven a mám pocit,že se to u Maďarska nebo Polska už několikrát stalo twitter.com/AFP/status/1329155

🐦🔗: twitter.com/pavelvond/status/1

Follow

Právní stát je dobře definovaná věc, na kterou odkazují evropské smlouvy i česká Ústava. Komise má metodiku, podle které hodnotí jeho kvalitu ve všech členských státech (a výsledky publikuje).

Politické podbarvení do toho vnášejí lidé, kteří porušování právního státu obhajují.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon

mastodon.pirati.cz is one server in the network