Follow

Určitě jste si všimli, že se před několika dny zasekla masivní kontejnerová loď v Suezském průplavu, a zablokovala tak velkou část světového obchodu. Chcete vědět, jak je tam dlouho a kolik peněz to stálo? Mrkněte sem. 😉
istheshipstillstuck.com/

@mikulas_peksa To je jistě zajímavé, ale domnívám se, že důležitější je uvažovat strategicky. Co by se asi tak dělo, kdyby takovéhle záseky začala cíleně organizovat nějaká teroristická skupina? Kolik na to potřebuje prostředků a zda ji jsou naše tajné služby vůbec schopné zachytit. Poslanci by se možná měli v této souvislosti například ptát, kolik je potřeba vyřadit volně dostupných prvků energetické přenosové soustavy, aby zkolabovala. Možná by je pravdivá odpověď šokovala 😉

@g tak kritická infrastruktura je něco, co se řeší, zároveň to jde napříč sektory a nejde to vyřešit jedním předpisem. Teď zpravodajuju DORA (Digital Operational Resilience Act), který řeší odolnost bankovnictví vůči kyberútokům....a jo, je to pole neorané. Takových věcí může být víc.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!