Follow

RT @enkocz@twitter.com

Fotogalerie z Myanmaru: Proti armádě si lidé berou praky a paintballové pušky. I přes státní teror formují gerillový odpor. Od únorového převratu zabila vojenská junta už více než čtyři sta lidí. U moci ji drží Rusko a Čína. denikn.cz/594599/generalove-se

🐦🔗: twitter.com/enkocz/status/1377

@mikulas_peksa Jak to tedy je? Má někdo v EP informace např. ze zahraniční rozvědky vlastního národního státu? Skutečně byla v oněch demokratických volbách znemožněna/zakázána účast značné části obyvatelstva, která by nepodpořila vítěznou stranu? Máte nějaké ověřené informace co bylo důvodem téhle nešťastné a politováníhodné situace? Věci se přece nedějí jen tak bez příčiny...

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!