Follow

RT @SvecKamil@twitter.com

V dnešním jsme s europoslancem Mikulášem Peksou /Piráti/ (@vonpecka@twitter.com)řešili střet zájmů premiéra @AndrejBabis@twitter.com, ale i problematiku covid pasů. Kdo podle europoslance drží celou EU v šachu?
➡️ bit.ly/3pGtQuL Celý pořad v iVysilání @CT24zive@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/SvecKamil/status/1

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!