Do ČR dnes dorazil předseda Evropské rady. Proč? Blíží se české předsednictví v Radě. A bude to pro Česko i novou vládu opravdu dobrá příležitost ukázat, že nové vedení země chce Česko dostat do proudu moderních pro-unijních zemí. (1/x)

Nová vláda SPOLU a Pirátů se Starosty plánuje revizi příprav předsednictví i vyčleněného rozpočtu. Minulý kabinet ANO a ČSSD v srpnu navýšil rozpočet předsednictví o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Jen pro porovnání, minulé předsednictví bylo naceněno na 3,75 miliard korun.

Naprosto zásadní je zajistit pro průběh předsednictví zkušené lidi, kteří budou skutečně předsedat. Chce to odborníky na legislativu, kteří se zároveň orientují v diplomacii. Těch má ČR málo, všechny předchozí vlády ignorovaly potřebu je vzdělávat a připravovat. (3/x)

Follow

Ano, musíme šetřit, ale tam, kde se dá. Ne tam, kde nám to může způsobit mezinárodní ostudu a to, že nás nikdo nebude brát vážně. Babišova vláda bohužel takhle nepřemýšlela a rozpočet připravila silně podhodnocený. Opravit to je opravdu povinnost pro novou vládu. (4/x)

Nový ministr pro evropské záležitosti Bek považuje za hlavní témata vypořádání se s následky koronavirové krize, politiku řešící změny klimatu a řešení migrace i bezpečnosti. Řešit se určitě bude i energetika. (5/x)

V Česku je v plánu 282 akcí. Konat by se měl jeden neformální summit hlav států, 14 neformálních Rad EU, dvě setkání české vlády s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, 66 neformálních pracovních skupin nebo 51 konferencí a dalších předsednických jednání. (6/x)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!