Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Máme odvahu řídit Evropu správně! Tohle jsou priority našeho vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj @PiratIvanBartos@twitter.com pro českého předsednictví v Radě EU.

🤝Politika soudružnosti, 📊Regionální rozvoj, 🛄Cestovní ruch, 📄Veřejné zakázky a jejich elektronizace

Držte nám palce!

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!