Já nechápu jednu věc. Energetická krize je v celé Evropě a my jí shodou okolností za chvíli předsedáme. Naše členství v EU nám zajišťuje bezpečnost i v jiných věcech, než je obrana. Proč se vůbec nebavíme o tom, jak nám s energetickou
emancipací pomůže Evropa? 1/x

Follow

Rozumím, že se v krizi hodně věcí řeší na poslední chvíli. Ale jestli má vláda plán, jak dosáhnout energetické soběstačnosti do 5 let, bylo by hezké, aby ho v nějaké srozumitelné podobě zveřejnila. Máme 21. století a informační otevřenost státu je tak nějak slušný standard. 2/x

Prý budeme masivně podporovat fotovoltaiku. Škoda, že s tím vláda nezačala už včera na jednání. Místo aby MPO pustilo soláry do aukcí energie, nedá jim ani korunu. To si spolu trochu nepovídá. 3/x

Válka bohužel zvedá ceny v celé Evropě. Už za rok proto poběží nový fond pro domácnosti, pro které jsou ceny energií neúnosné. Vláda má rok na to, aby připravila kvalitní plán podpory, komu a kolik na co půjde. Doufám, že to zvládnou dobře, je to 42 miliard korun pro lidi. 4/4

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!