Follow

Sympatické, OSN se nebojí říkat věci.

RT @OSNPraha@twitter.com

Je nemorální, aby ropné a plynárenské společnosti vydělávaly na současné energetické krizi rekordní zisky na úkor těch nejchudších a na úkor klimatu. Vyzývám všechny vlády, aby tyto nepřiměřené zisky zdanily a prostředky použily na podporu nejzranitelnějších. -- @antonioguterres@twitter.com twitter.com/antonioguterres/st

🐦🔗: twitter.com/OSNPraha/status/15

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!