Když si ulijete peníze a koupíte za ně utajené zámečky ve Francii, fakt to není v pořádku. Musíme změnit zákony ohledně praní špinavých peněz v EU: když je nikdo nedodržuje, jsou k ničemu.

Nová regulace . Chceme zmodernizovat evropský přístup k digitálním službám. Cílem je například přezkoumatelnost rozhodnutí, sjednocení trhů nebo definování práce s nelegálním obsahem i odtajnění algoritmů velkých hráčů. mikulas-peksa.eu/dsa-pravidla-

RT @adela_sipova@twitter.com

Koaliční dohoda PirStan prioritizuje prosazení teritoriality exekutorů(1 dlužník=1 exekutor). Senátní ústavně právní výbor to už jednou projednal a schválil. Překvapuje, že senátoři za STAN po tak krátké době obracejí kurz a jsou pro přerušení projednání.

🐦🔗: twitter.com/adela_sipova/statu

Bohemia Energy jede dál, prodává firmám energii, kterou nakoupila pro bývalé zákazníky. Nevím, jak vy, ale já si krach představuju jinak. Co na to ERÚ, je to vůbec v pořádku? Nebyla to uměle vyvolaná panika kvůli fiktivnímu krachu? bit.ly/3vtHX9F

Dnes do Evropského parlamentu přijel polský premiér . Rozhodnutí polského ústavního soudu ignorovat Evropský soudní dvůr je jen poslední hřebíček, který polská vláda PiS tluče do rakve právního státu. 🇵🇱

Polský premiér mluví v Evropském parlamentu: spousta řečí mimo téma, spousta výmluv, proč pro Polsko nemají platit pravidla, jaká platí pro všechny ostatní.

Růst cen elektřiny a tepla? EU chce větší transparentnost mezinárodního energetického trhu. Zlepší jeho monitoring, především u dodávek plynu před zimní sezonou. Díky tomu budeme moct na příští výkyv cen energií reagovat mnohem dřív.
euractiv.com/section/energy-en

Růst cen elektřiny a tepla? EU chce větší transparentnost mezinárodního energetického trhu. Zlepší jeho monitoring, především u dodávek plynu před zimní sezonou. Díky tomu budeme moct na příští výkyv cen energií reagovat mnohem dřív. euractiv.com/section/energy-en

Pokud chcete o uhlíkovém clu vědět víc, pusťte si Kateřinu Davidovou z Centra pro dopravu a energetiku a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM: bit.ly/uhlikove-clo (5/5)

Show thread

Čína letos spustila svůj vlastní systém emisních povolenek, Indonésie ho testuje. 127 států z 206 na celém světě se už zavázalo omezit svou uhlíkovou stopu do poloviny tohoto století. Nástroje jako evropské uhlíkové clo povedou k tomu, že se posuneme reálným činům. (4/5)

Show thread

Uhlíkové clo (CBAM) mezinárodně funguje. Ukrajina přemýšlí, že k datu jeho spuštění zavede svůj vlastní mechanismus plateb za emise. O platbách za emise se mluví už i v Rusku. Takto dosáhneme toho, že emise CO2 spravedlivě nacení všechny státy, nejen EU. (3/5)

Show thread

Jeden z návrhů je v balíčku . Takzvané uhlíkové clo je v podstatě pobídka neevropským státům, které k nám dováží ocel, železo, cement nebo elektřinu apod. Říká: buď vaše firmy od roku 2026 zaplatí EU za emise při vstupu na evropský trh, nebo vyrábějte čistěji. (2/5)

Show thread

Jak může Evropa ovlivnit jiné země, aby snižovaly a opravdu plnily své závazky? Co může přimět Čínu nebo Ukrajinu, aby rychleji přešly od deklarací k činům? Pojďme si to rozebrat. (1/5)

RT @KaterinaStojan@twitter.com

V Ústeckém kraji se nerodí netalentované děti. Dosažené vzdělání velmi záleží na soc.-ekonom. statusu rodiny. Pokud toto sotva dokončí ZŠ, životní úroveň jeho dětí se nijak nezlepšuje. Začarovaný kruh. Nevím, kdo bude dalším ministrem/yní školství, ale toto by měla být priorita.

🐦🔗: twitter.com/KaterinaStojan/sta

RT @olgarichterova@twitter.com

Zakládáme politický institut! Pokud víte o vhodném kandidátovi či kandidátce do vedení, neváhejte poslat tenhle odkaz. Díky za to. A zde podrobně: pirati.cz/tiskove-zpravy/insti

🐦🔗: twitter.com/olgarichterova/sta

@JJansaSDS@twitter.com @EPPGroup@twitter.com @TomasZdechovsky@twitter.com @SophieintVeld@twitter.com @Tineke_Strik@twitter.com @Nicolaus_Fest@twitter.com @kostarvanitis@twitter.com @Assita_Kanko@twitter.com @RomanaTomc@twitter.com @engerer@twitter.com You can watch the press conference at 14:30 here: urlr.me/R5y1k

Show thread

@JJansaSDS@twitter.com I hope that we have full support from @EPPGroup@twitter.com MEP @TomasZdechovsky@twitter.com who knows how it feels to be under pressure from the PM on a fact-finding mission.

@SophieintVeld@twitter.com @Tineke_Strik@twitter.com @Nicolaus_Fest@twitter.com @kostarvanitis@twitter.com @Assita_Kanko@twitter.com @RomanaTomc@twitter.com @engerer@twitter.com 3/3

Show thread

@JJansaSDS@twitter.com Slovenia is part of the EU. Therefore, it must adhere to its principles of democracy and rule of law as the country promised before joining the EU. Moreover, media freedom is one of the most important aspects of democracy. 2/3

Show thread
Show older
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!