Show newer

RT @JardaEfko@twitter.com

STBák převlékl kabát. Tedy pardón, čepici. Asi nechce být za debila. @AndrejBabis@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/JardaEfko/status/1

RT @kaffeecup@twitter.com

In Germany we don't say „Homeoffice reduziert Kontakte und kann so gut zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen“, we say „Nix da, meine Angestellten liegen dann zuhause nur noch faul auf dem Sofa rum, PRÄSENZ IM BÜRO IST WEITERHIN PFLICHT!“ and I think that's Deutschland.

🐦🔗: twitter.com/kaffeecup/status/1

Evropská léková agentura doporučila ke schválení vakcínu od Moderny. Zbývá razítko Evropské komise.

RT @EMA_News@twitter.com

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent in people from 18 years of age: ema.europa.eu/en/news/ema-reco

🐦🔗: twitter.com/EMA_News/status/13

UPDATE: Assange will remain in custody in Britain. The request for his release on bail was rejected by the London court.

Show thread

Academic freedom collapses in Turkey. appointed "his" rector to University in Istanbul. He bypassed the academic community. Students have been demonstrating against the decision. Taking control of universities is another step towards totalitarian leadership.

A court in London will rule today on the release of founder Julian on bail. Assange's lawyers demand that the court releases him after the extradition was rejected on Monday.

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Česká republika se již třináctým rokem neúspěšně snaží vyhovět rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který uvádí, že romské děti nemají stejné možnosti vzdělávání. V otevřeném dopise žádáme nápravu➡️ pirati.cz/tiskove-zpravy/akcni

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

RT @EuropeanPirates@twitter.com

The ruling if Julian Assange is extradited to the United States will be announced this morning. Show your solidarity by using the hashtag throughout the day.

🐦🔗: twitter.com/EuropeanPirates/st

Maďarsko si prochází mnoha krizemi – justice, ovládnutí institucí, zneužívání evropských peněz, konec nezávislých médií, destrukce neziskovek a lidských práv, volební problémy. Konkrétní případy a důkazy najdete v článku. 🏴 mikulas-peksa.eu/krize-obran-m

RT @proeurocz@twitter.com

Roku 2020 samozřejmě dominovalo jiné téma, ale euro v Česku hrálo důležitou roli.

, její rychlý růst, další pád a další růst ukázal, že v krizi nás naše měna nechrání, ale jen přispívá k nejistotě a zdražování. denikn.cz/371804/cas-pro-presl

🐦🔗: twitter.com/proeurocz/status/1

VITÁLNÍ UNIE V KŘEHKÉM SVĚTĚ 🇪🇺 To je plán @EU_Commission@twitter.com na příští rok. Co jsou priority EU pro rok 2021? Kam potečou evropské peníze? Lidé, čtěte. :) 🏴 mikulas-peksa.eu/plan-komise-2

RT @proeurocz@twitter.com

Poslanec ⁦@TomasMartinekCZ@twitter.com⁩ píše pro @FORUM_24@twitter.com, že vhodný moment pro přijetí eura bude po roce 2025.

Aby voliči vůbec měli možnost ve volbách 2025 rozhodnout, zda euro přijmout, nebo ne, musí příští vláda přijmout systém stabilních kurzů ERM II. forum24.cz/bude-vhodne-prijmou

🐦🔗: twitter.com/proeurocz/status/1

RT @proeurocz@twitter.com

Z průzkumů víme, že podpora přijetí eura je mezi voliči koalice Spolu cca 50/50.

Fér kompromis není znemožnit vstup do eurozóny před 2030,ale přistoupit k systému ERM II a konečné rozhodnutí nechat do voleb 2025 (či dalších).

Zohlední @ods@twitter.com, @TOP09cz@twitter.com a @kducsl@twitter.com vůli svých voličů?

🐦🔗: twitter.com/proeurocz/status/1

RT @jilm@twitter.com

@kalousekm@twitter.com @ZahradilJan@twitter.com @PiratskaStrana@twitter.com @STANcz@twitter.com @ODScz@twitter.com @TOP09cz@twitter.com Znamená to, že @TOP09cz@twitter.com bude trvat na vstupu do ERM II během příštího volebního období? To je také jedním z kritérií.

🐦🔗: twitter.com/jilm/status/134347

RT @meme_ec@twitter.com

When, after three days of kapustnica and halušky, your only hope is a cholesterol-lowering injection.

🐦🔗: twitter.com/meme_ec/status/134

Show older
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!