Follow

Je asi hodně bláhové si myslet, že apolitická část planety přestane používat systémy pod kontrolou nadnárodních korporací. My politici, zastupitelé občanů bychom bez ohledu na politickou orientaci měli uznat, že opravdu není šťastné, pokud se korporace stávají těmi, kdo určují politický diskurs a zajistit zákonem, že poskytovatel služeb se zásadním podílem na trhu provozuje veřejnou službu a musí respektovat svobodu projevu ve stejném rozsahu, který přiznávají občanům jejich ústavní práva.

@oz Skoro bych řekl, že situace okolo Parler nám ukazuje, že toto není kapitalismus, ale Techno-kapitalismus. A bojím se, aby během mého života se to nezvrátilo v jistý směr technokracie - vládu tech. gigantů, s kterou nikdo nic neudělá.

@vilda @oz V jednom z grilování Zuckerberg chtěl po zákonodárcích USA, aby pravidla sami nastavili zákony. Nic takového ale nemá, korporace tam mají velkou svobodu.
Reálně si těžko dokážu představit, že každá nadnárodní korporace vlastnící sociální síť bude mít české arbitry obsahu, kteří budou posuzovat, zda je konkrétní, třeba i nahlášený, příspěvek za hranou evropsky okleštěné svobody projevu (nemyslím to ve zlém).

@zatrsakr @oz Já bych to viděl spíš jako dozor nad tím, jestli ta svoboda je držena.

Nemaže, nemaže v pořádku. Smaže příspěvek... co děláš? Ty blokuješ svobodu a hup pokutu, kterou by musela ta sociální síť vyplatit státu a člověku, kterému byl post smazán.

Takže by se na sociálních sítích nic nemazalo, protože by se tím ten gigant jinak zničil.

@vilda @oz Jenže my máme svobodu slova zákonem omezenou. Takže zákony změníme tak, že se nebudou on-line obsahu týkat? Bude výjimka pro provozovatele, že nebude zodpovědný za obsah?
Němci mají zákonem upravené odkazy na fašismus, rakušani (v určitých případech) hanobení náboženství, tak nějak moc reálně nevidím jednotnou evropskou úpravu.

@zatrsakr @oz No tak... tady mi to zavání už spíš jistou podivností, co se dnes děje.

"Nemůžu mu vyhrožovat, takže nemám svobodu slova."

Takovéto názory mi vždy připadnou tak nějak, né úplně vhodné do moderní společnosti a vůbec nesouvisí se svobodou slova.

@vilda @oz Vám to přijde podivné, někomu třeba ne. Máte jistotu, že váš pohled na moderní společnost je ten jedniný správný? Zákonodárci měli pocit, že je to třeba upravit zákonem, tak to upravili. Stávající nevidí důvod to měnit, nebo by mohla být úprava v rozporu s evropským právem, nebo nějakou mezinárodní smlouvou.
Nikdo tu „nemůžu mu vyhrožovat, takže nemám svobodu slova“ netvrdí. Navíc výhružka je jen jeden z bodu výčtu.

@zatrsakr @oz Ano, já jsem názoru, že násilné bojové konflikty jsou spíše zvířecí konání a tak chci, aby zákon vyžadoval mírumilovná řešení a trestal lidi, co začnou užívat praktik zvířat.

Pár let evoluce za sebou máme, jako lidská rasa.

@vilda @oz Třeba v případě protekčního fracka, starosty Řeporyjí, Pavla Novotného až soud rozhodl, že jeho příspěvek na Twitteru nebyl trestným činem, ale provokací, která teoreticky může být přestupkem. irozhlas.cz/zpravy-domov/pavel
Takže dokud nerozhodne (nevím, zda rozhodl) magistrát, nevíme, zda podle našich zákonů překročil pan starosta hranici určenou pro svobodu slova.
A on se pak může odvolat a dostat to k jiném soudu…

@zatrsakr @oz Máme komplikovanou legislativu, kolikrát zbytečně. Tak si akorát sbíráme ovoce toho, co jsme zasadili.

Nechal bych rozhodnout odborníky na legislativu a právo, kteří jsou pro to určení.

Pokud to nedokážou nebo se rozhodnutí lidu nebude líbit, je zjevné, že zákon je nastaven jinak, než jsou zvyky společnosti, kde se čin stal a žádá si to zamyslet se, jestli nepotřebuje daný zákon upravit.

@vilda @oz Ano, máme komplikovanou legislativu. Kritizují to i odborníci na právo, včetně soudců a státních zástupců, ale nijak to nepomáhá. Lidem s vhledem se to také moc nelíbí, ostatním je to vcelku buřt. Politické téma to není. Zkoušeli to Svodobdní a tak před 2 roky se tím snažila zaujmout ODS s návrhem rušení nepotřebných zákonů. Nevyšlo to a ani pro ni to už není mediálně zajímavé téma.

@vilda @oz Když se vrátíme k původnímu tématu omezení svobody slova on-line, tak by u nás byla třeba minimálně úprava zákona 480/2004 Sb., který je vázán na evropskou směrnici 2000/31/ES. Ten určuje odpovědnost provozovatele za obsah. Když se o nelegálním obsahu dozví, má povinnost udělat to, na co neměl v případě starosty Novotného stejný názor státní zástupce a soudce: posoudit jeho protiprávnost a případně ho odstranit, nebo znepřístupnit a to bez nutnosti pátrat po okolnostech.

@zatrsakr @oz Asi jim došlo, že takto to dál nejde? Bohužel nevím, jaké to bude mít důsledky. Kdyby to vydalo Německo, tak se z toho celá EU strhne.

@zatrsakr @oz To nepochybně, věřím, že se toho chytnou další a začne se vyvíjet tlak na korporace.

Skoro bych řekl Trumpe děkuji, že jsi svým jednáním dal vzniknout debatě okolo sociálních sítích a tech. gigantech. 😄

@oz "Valná část planety" nemá nejmenší tušení, jaký je rozdíl mezi Facebookem, Mastodonem a lide.seznam.cz... A nebude to tušení mít ani když se jim to vysvětlí.

@oz Několik lidí v mém okolí, patřících k "apolitické části planety" mi v posledních dnech sdělilo, že přestává používat WhatsApp, protože teď Facebook může číst jejich zprávy ve WhatsAppu (kterým většinou říkají "Esemesky").

Doufám, že pod svobodou projevu si nepředstavujete nenávistné napadání, hanobení národa, rasy nebo přesvědčení  a výzvy k útokům. To je snad trestné i přes ústavní práva a myslím, že i u nás dosto pár lidí už minimálně podmínku a je to správně.

S veřejnou službou se obvykle pojí veřejné peníze nebo koncesionářské poplatky. Bez toho nevím, čeho docílíte a doufám, že nemáte v plánu strkat korporátům peníze z mých daní. Jakékoli veřejné peníze by měly být i pro malé poskytovatele, pro ty především, než pro korporace.

Lépe byste udělali, kdybyste u veřejné služby nařídili používání otevřených protokolů W3C pro přístup ke svým datům u poskytovatele a možnost změny poskytovatele - přesun svého účtu k jinému. Jak je to u emailu. A schvalování jejich algoritmů nabízejících obsah nezávislým regulátorem, stejně jako programové schéma rozhlasových a TV stanis schvaluje RRTV, jinak nedostanou licenci.
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!