Follow

„Fakt, že šéf firmy může bez jakékoli kontroly či vyváženosti vypnout prezidentovi USA mikrofon, budí velké rozpaky. Není to jen potvrzením moci těchto platforem, ale také ukazuje velké slabiny způsobu, jímž je naše společnost organizována v digitálním prostoru,“ uvedl v pondělí eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

@oz Koukám, že Breton možná začíná chápat, v čem je probém. To je ten samý člověk, který na jaře nelenil a zavolal CEO Netflixu, aby snížil všem v EU kvalitu streamu, aby se neucpal internet. :)
social.unextro.net/@ondra/1038

A chtěl využívat data ze sociálních sítí pro sledování občanů v době pandemie... mastodon.pirati.cz/@marcel_kol

Doufám, že pod svobodou projevu si nepředstavujete nenávistné napadání, hanobení národa, rasy nebo přesvědčení  a výzvy k útokům. To je snad trestné i přes ústavní práva a myslím, že i u nás dosto pár lidí už minimálně podmínku a je to správně.

S veřejnou službou se obvykle pojí veřejné peníze nebo koncesionářské poplatky. Bez toho nevím, čeho docílíte a doufám, že nemáte v plánu strkat korporátům peníze z mých daní. Jakékoli veřejné peníze by měly být i pro malé poskytovatele, pro ty především, než pro korporace.

Lépe byste udělali, kdybyste u veřejné služby nařídili používání otevřených protokolů W3C pro přístup ke svým datům u poskytovatele a možnost změny poskytovatele - přesun svého účtu k jinému. Jak je to u emailu. A schvalování jejich algoritmů nabízejících obsah nezávislým regulátorem, stejně jako programové schéma rozhlasových a TV stanis schvaluje RRTV, jinak nedostanou licenci.

@oz přesně tak. Domnívám se, že vznikla novodobá šlechta (Marek Beneš ji na blisty.cz nazývá feudalismem 2.0). Představiteli jsou Bezos, Zuckerberg či Gates. Politici, včetně Trumpa, jsou už jen televizními šašky a celá ta paráda, která se nazývá demokracie, je už jen divadlo pro lidi, aby si mysleli, že sami někoho zvolili. Ovšem výběr toho, z čeho volí, nedefinují. Jistěže do značné míry mohou stále ovlivnit dění, ale to zásadní, to už udává Amazon.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!