Náš pověřenec GDPR nám tvrdí, že je nezákonné, aby jednání komisí a výborů bylo veřejné. Že prý když je rada neveřejná, musí být neveřejné i komise a výbory. 😄 Občas mi přijde, že prosazování transparence je fakt nejvýraznější projev politického donkichotství. Pořád překonáváte rezistenci, celý barák proti vám. Utajovat věci je takový úřednický instinkt. Ale proto jsem do toho šel, prosadit změnu.

Dneska už 57 uživatelů! Kdy si účet zřídí i Trump, je jen otázka času.

Sociální sítě jsou už včerejší. Budoucnost patří těm asociálním! Nic mi nedělá větší radost než být jejich průkopníkem! 😊

Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!