Zdravím Pirátskou instanci, je mi potěšení a čest zde být.
Jsem člověk se zájmem o open source, svobodu internetu a aktivní diskuzi o problémech, co naši společnost sužují.

Můj účet z kterého budu přinášet dost technického tématu - open source a Linux zde: @vilda

Tady se chci účastnit obecné diskuze a také sledovat politiku, primárně Pirátské strany. :)

Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!