Follow

No facial recognition in public space! The European Parliament has spoken against mass surveillance by calling for a ban on facial recognition in public space. That's a great news for democracy and privacy.

More in my plenary speech: peertube.european-pirates.eu/v

@marcel_kolaja To je docela úzký oslí můstek jak jste tam napasoval #PandoraPapers - na jednotlivé novináře si můžou oligarchové najmout agentury a nějakou masovou sledovačku k tomu přece nepotřebují.

@g A není pro ně levnější masová sledovačka za veřejné peníze?

@marcel_kolaja masovou zaměřujete cíl, konkrétní ho pak vytěžíte. Pokud už cíl znáte, je tedy masové sledování zbytečné. Spíš se ptejte proč o #PandoraPapers nevěděly naše elitní tajné sbory, když je to dlouhodobá operace😏

@g @marcel_kolaja Už samotná existence tohoto souboru dat je hrozbou. A pokud vznikne, určitě bude maximálně vytěžena. Sice je to slabý můstek, ale smysl to dává.

@Sleep_Walker @marcel_kolaja Citlivějších bázi už existují mraky: u telco operátorů, v nemocnicích apod. Z nich nejen zjistíte postoje lidí, ale i jejich slabiny. Šmírování na veřejných místech je z tohoto pohledu banalita, z toho vytěžíte málo.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!